Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of nhoxteen
nhoxteen 4 years trước

2 cái này chắc ai cũng bít nhỉ. Theo mọi người thì so sánh giữa 2 cái này thì cái nào hay hơn nhỉ? Mọi người đánh giá vừa chia sẻ ý kiến của mình nhé :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of pickking
pickking 4 years trước

Gangnam Style có mấy em chân dài trắng bóc :))

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of ToanNguyen
ToanNguyen 4 years trước

cái nào cũng dỡ

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.