Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of NgocLe
NgocLe 4 years trước

Dạo này hay nghe đến cụm từ này mà chả hiểu nó là cái gì. Ai biết giải đáp giúp mình. Sao dạo này thấy mình lạc hậu quá >”<

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Alien
Alien 4 years trước

là ghen ăn tức ở bác ạ :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Optic
Optic 4 years trước

Viết tắt chữ cái đầu của Ghen Ăn Tức Ở đó bạn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.