Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Thảo My
Thảo My 4 years trước

Có cách nào làm hết ngứa nhanh sau khi gọt khoai không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of Optic
Optic 4 years trước

Bạn ngâm tay vào hỗn hợp nước ấm và muối đi. Ngâm 1 lúc sẽ thấy đỡ liền :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Gaga
Gaga 4 years trước

thêm vài cách nhé:
hơ tay trên bếp lửa
ngâm tay vô nước pha giấm với muối

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.