Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Milkcandy
Milkcandy 4 years trước

E có 1 con ipad 2. E mới chơi the sims 3 ambitions, e mún hỏi bác nào biết cách hack thì chỉ e với.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (3 đánh giá)
Profile photo of aauave
aauave 4 years trước

http://www.supercheats.com/iphoneipad/thesims3ambitionscheats.htm
Bạn thử xem có cái nào xài dc không :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.