Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of dinhnguyen
dinhnguyen 5 years trước

Hãng điện thoại nokia có máy tính bảng không? Nếu có thì đó là loại nào?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of docthanzuitinh
docthanzuitinh 5 years trước

Mình nghe nói Nokia sắp ra máy tính bảng chạy windows RT và có kích thước 10,1 inch. Chắc năm 2013 sẻ bán ra thị trường

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.