Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Lady killer
Lady killer 4 years trước

Thấy hôm nay zkiwi đông vui các thảo luận về Harlem Shake quá nên vô góp vui một chút he he.
Bạn thíc Harlem Shake hay Gangnam Style?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of boyngheo
boyngheo 4 years trước

Gangnam Style he he. Hay nghe tập thể dục

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Racingday
Racingday 4 years trước

khách quan thì gangnam style có tính “thương hiệu” hơn. Vì nói gì chứ “nhảy ngựa” là biết nói gangnam. Còn Harlem là giật lắc điên cuồng. Ko có điệu nhảy đặc trưng :))

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.