Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of Moo Moo
Moo Moo 4 years trước

Cho mình hỏi nếu phải đi nghĩa vụ quân sự thì phải đi bao nhiêu năm?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (7 đánh giá)
Profile photo of Milkcandy
Milkcandy 4 years trước

Hiện tại thì phải đi 2 năm bạn ạ.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (4 đánh giá)
Profile photo of The Cat
The Cat 4 years trước

Còn tùy vào việc bạn sẽ nhập ngũ theo loại hình binh chủng nào nữa bạn à. Mình không nhớ rõ lắm nhưng khi nhập ngũ người ta sẽ cho bạn bọn loại hình binh chủng nào và xem xét ở trình độ văn hóa cũng như sức khỏe của bạn xem có đạt không để xét tuyển cho binh chủng đó. Mình nhớ không nhằm thì bộ binh 18 tháng, đặc công 24 tháng, còn nữa nhưng mình quên mất rồi :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Mình trích 1 đoạn liên quan trong Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) năm 2005

  1. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
    Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi
  2. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
    Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là mười tám tháng. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là hai mươi bốn tháng

Bạn có thể download và xem thêm thông tin tại đây : Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) năm 2005

Nguồn : hochiminhcity.gov.vn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.