Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Hikky
Hikky 4 years trước

Nhà có cậu em chuẩn bị thi đại học và muốn học lập trình vi tính nhưng chưa biết học trường nào. Các bác ai có kinh nghiệm chỉ giúp mình. Mình cảm ơn nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Forever1
Forever1 4 years trước

thực sự mà nói thì mình thấy ĐH nào cũng thé cả thôi. Tốt hay ko còn do người học. Bạn nên tìm môi trường học tốt và phù hợp với mình thì tốt hơn là tìm hiểu sinh viên trường nào ra dễ kiếm việc hơn :D. Mình thấy Bách Khoa với Tự Nhiên thất nghiệp đầy rẫy

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Didi
Didi 4 years trước

khoa học tự nhiên có vẻ dạy tốt hơn BK. Nhưng học ở đâu thì quan trọng là phải chịu học chứ học hành à ới cũng như không học thôi

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.