Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of DoanAnh
DoanAnh 4 years trước

Cho mình hỏi 2 trường này thì nên học trường nào là tốt hơn. Em mình hiện muốn thi học Luật thương mại tại 1 trong 2 trường này. Mong mọi người cho mình lời khuyên. Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Forever1
Forever1 4 years trước

Mình nghĩ 2 trường này cùng thuộc Đại học Quốc gia nên chương trình dạy sẽ gần như nhau và chất lượng giảng dạy cũng tương đương thôi bạn ạ. Bạn nên tìm hiểu kỹ chương trình dạy học xem có dạy thêm môn kỹ năng mềm và hoạt động ngoại khóa của trường nào mạnh hơn để so sánh nữa. Bây giờ muốn thành công thì học chữ ko đủ đâu :). Chúc em bạn thi đậu!

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of lamvinahure
lamvinahure 4 years trước

Theo mình thì bạn nên chọn học Đại học luật, vì ở trường luật sẽ chuyên về luật hơn, nhiều thầy cô chuyên ngành hơn. Còn nếu học ở trường khác họ không phải là chuyên thì nhiều cái ngay trong trường khoa của bạn cũng không được ưu tiên nhiều như các khoa khác.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.