Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Đã đăng ký thành  14

Mình muốn chở thuê để kiếm tiền phụ ba mẹ , nhưng mà không thuộc đường xá gì hết , có cách nào thuộc bản đồ hà nội nhanh mà không cần phóng xe lang thang không , vì mình chỉ có ít tiền tiêu vặt không đủ xăng xe hix

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of Been Young
Been Young 3 years trước

Như vậy chỉ có cách dùng bản đồ bạn à. Thường mấy ông xe ôm lúc đầu ko biết đường cũng hỏi người đi đường, sau thì quen. Nhưng mình khuyên bạn kiếm nghề khác làm chứ nghề này ko ổn, gặp lạ lạ là mấy ông xe ôm bảo giành khách rồi xẩy ra chuyện thì toi :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.