Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Phạm Nhật Tân

Mình nghe nói Hong Kong là đặc khu hành chính của TQ thì nó xài tiền TQ hay tiền riêng? Ai biết chỉ giúp. Thanks mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Hương
Hương 5 years trước

Hong Kong xài đô la Hong Kong ký hiệu là HKD nha bạn.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.