Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of ducanh1709
ducanh1709 4 years trước

Bố mẹ em bảo rằng: Không đỗ trường này có thể cầm giấy bảo điểm sang trường khác để xin. Như thế liệu có được k? Nếu em không đủ điểm vào trường này mà lại đủ điểm vào trường kia thì liệu nó có nhận vào k?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of mnifubil
mnifubil 4 years trước

đúng rồi bạn, đó là hình thức xét tuyển nguyện vọng 2. Nếu trường khác có công bố xét tuyển nguyện vọng 2 thì bạn có thể nộp bảng điểm để xét tuyển.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Garoon
Garoon 4 years trước

hình thức này là xét tuyển nguyện vọng 2. Một bảng điểm chỉ có thể xét tuyển nv2 ở 1 trường có tuyển nv2 thôi. Đợt tuyển và điểm tuyển nv2 sẽ được công bố sau khi công bố điểm nguyện vọng 1.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.