Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Monster
Monster 5 years trước

Cho mình hỏi cách nào đểbiết được trong danh sách nick yahoo ai đang ẩn nick không? Thanks all

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of LeAnh
LeAnh 5 years trước

Có 1 số trang web làm chức năng này, bạn thử xem thế nào

  1. http://ydetector.com/

  2. http://www.invisible.ir/

  3. http://www.xeeber.com

còn mấy trang nữa nhưng mình chỉ nhớ 3 trang này, bạn chỉ việc gõ nickname và kiểm tra là đc, nhưng cũng có xác xuất chính xác nhé!

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.