Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Getel
Getel 5 years trước

Em nghe nói có 1 cách giúp giảm thời gian cài đặt lại máy là ghost. Khi ghost xong là máy có đầy đủ các thứ mình cần chứ không cần phải cài đặt lại từ đầu sau khi cài Win nữa. Các pro chỉ giúp em cách ghost máy tính với ạ vì máy em mỗi lần cài win lại rồi mò cài phần mềm lại cực khổ vô đối :(. Đa tạ các pro trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Hoàng
Hoàng 5 years trước

Dùng chương trình nortron ghost của Symantec, bạn có thể mua 1 cái đĩa HirrentBoot và sử dụng chương trình ghost có trong đĩa này.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.