Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of lovemoney
lovemoney 5 years trước

làm gì để học giỏi môn tiếng Anh? mình cũng thích tiếng Anh nhưng không hiểu sao mình vẫn học dỡ môn này. Ai có bí quyết gì để học tiếng Anh tốt hơn không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of greenhouse
greenhouse 5 years trước

bạn nên nghe nhạc tiếng Anh nhiều để làm quen rồi sau đó đến xem phim tiếng Anh. Cố gắng đừng nhìn phụ đề. Coi Disney là chắc ăn :D. Cái quan trọng là phải siêng năng, phải học từ vựng nhiều mới biết người ta nói gì.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.