Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of AnhKhoa
AnhKhoa 5 years trước

Tóc em hay bị xoăn rất khó chịu vậy làm gì để tóc không bị xoăn, uốn éo?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of nolimited
nolimited 5 years trước

Nếu tóc bạn xoăn do di truyền thì không có cách nào ngoài cách duỗi thường xuyên
Nếu tóc bạn xoan do các nguyên nhân khác thì bạn nên ăn uống đầy đủ chất, đừng dội mũ nhiều, không sử dụng dây buột tóc,..

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of AnhKhoa
AnhKhoa 5 years trước

hi, mình là con trai, tóc bị xoan chắc do di truyền hoặc do đội mũ nhiều

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.