Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Guava
Guava 4 years trước

Nhà có cậu em muốn thi lại ĐH nhưng chưa biết làm hồ sơ thế nào. Các bác chỉ giúp ạ

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Food&drink
Food&drink 4 years trước

Về cơ bản thì thủ tục dự thi lại ĐH, CĐ không khác gì so với lần đầu ĐKDT. Để được dự thi chỉ cần mua một bồ hồ sơ ĐKDT và điền đủ thông tin sau đó nộp theo tuyến Phòng, Sở GD-ĐT theo đúng thời gian quy định.
Mỗi bộ hồ sơ ĐKDT sẽ gồm một túi đựng hồ sơ và hai phiếu ĐKDT. Trên mặt trước của túi đựng hồ sơ có mục yêu cầu xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc của chính quyền địa phương phần này phải xin dấu xác nhận

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.