Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Thao Tran
Thao Tran 4 years trước

Mình có mấy cái quần màu khá đậm và mỗi khi giặt là nó bị loang màu. Loang hoài đến nỗi có mấy cái bạc phếch luôn. Có cách nào giải quyết tình trạng này không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Admin
Admin 4 years trước

Ngày xưa mình tháy Mẹ mình hay lấy phèn chua hòa tan trong nước rồi ngâm quần áo vào trong đó qua đêm.Bạn thử làm xem sao nhé

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.