Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Kem Dâu
Kem Dâu 5 years trước

Em hận cái bắp tay em quá, Mỡ cả đống mà gồng lên thấy cơ bé tí thôi. Người bé mà cái tay nó to nhìn như lực sỹ thấy oải. Có cách nào làm giảm bắp tay không ạ chứ kiểu này ra ngoài đường ngại quá, mặc cái gì cũng khó. Em cảm ơn mọi người trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Limmy
Limmy 5 years trước

Bạn giảm cân thì tự động bắp tay sẽ giảm thôi. Mình cũng như bạn vậy devil. Sau khi giảm cân tự bắp tay giảm theo.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.