Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Clown Fish
Clown Fish 4 years trước

Cho em hỏi nếu mình bị Unfriend Facebook thì Facebook ko gửi thông báo cho mình, vậy thì làm cách nào để biết được mình bị Unfriend Facebook?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Hence
Hence 4 years trước

Bạn sẽ không biết là ai đã unfriend mình nhưng nếu có nghi ngờ cụ thể ai đó unfriend mình thì bạn có thể thử 1 trong 2 cách sau:
1) Gõ một status mới và thử tag người đó vô. Nếu ko tag dc là người đó đã unfriend bạn
2) Qua wall của người đó xem thử, nếu thấy có nút +1 Add friend thì bạnđã bị unfriend.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.