Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Hamber
Hamber 4 years trước

Mình muốn hỏi là làm sao để bỏ cái thuyền vô trong cái chai như thế này?
thuyền trong chai

Thấy ở trung tâm thành phố người ta bán nhiều lắm, đủ kích cỡ mà rất thắc mắc không biết người ta bỏ vô bằng cách nào. Ai biết chỉ giúp em, em nghĩ mãi không ra :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Min Nguyen
Min Nguyen 4 years trước

hồi xưa đọc truyện thì thấy người ta bảo là nhét hết các mảnh của cái thuyền vô cái chai rồi dùng kẹp để ráp nó bên trong cái chai :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.