Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Việt
Việt 5 years trước

Muốn chép nhạc từ máy tính vô iphone thì làm sao vậy mọi người. Ai biết chỉ giúp mình. Thanks mọi người trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of AnhKhoa
AnhKhoa 5 years trước

Bạn dùng phần mềm itune đó bạn. chép nhạc, chép phim, tải phần mềm, backup bạn đều sử dụng itune.

Bạn download và cài đặt itune tại đây

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.