Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of LovePet
LovePet 3 years trước

Cái con chim này làm em phát điên với nó. Ai chỉ em cách chơi dc điểm cao với ạ. Cứ đến chừng hơn 20 là em toi mạng huhu

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Vincy
Vincy 3 years trước

chơi nhiều khắc được :)))))

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Milkcandy
Milkcandy 3 years trước

Bn cứ chơi nh thì nó sẽ quen thôi

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.