Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Jerry
Jerry 5 years trước

Mình đang cần chuyển file hình thành file icon để đưa lên web, bạn nào biết cách nào hay chỉ giúp nhé. Mình có dùng mấy phần mềm tìm trên mạng mà ko ăn thua. lại còn dín virus, oãi… Bạn nào biết chỉ giúp mình. Thanks!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 5 years trước

Nếu muốn nhanh và ko dùng phần mềm thì bạn sử dúng mấy trang web convert icon online. Mình có dùng thấy cũng ok!
http://converticon.com/
http://www.iconj.com/pic_to_icon_converter.php
http://convertico.org/
– …

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.