Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of cogaidentuhomqua
cogaidentuhomqua 4 years trước

Mình down dc 1 số file có đuôi .iso nhưng không biết cách nào để mở ra. Làm sao để mở các file đuôi này ạ? Mong được mọi người giúp đỡ

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of kute99
kute99 4 years trước

đuôi này mở bằng winrar được đó bạn. Click chuột phải vô file rồi click Extract here. Mở như với file .rar thôi

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.