Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Kem Dâu
Kem Dâu 4 years trước

Mình down dc vài file dưới dạng swf thì xem bằng phần mềm nào? Thanks mọi người trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Cách nhanh nhất là bạn mở bằng trình duyệt web, Chrome hoặc Firefox, IE cũng đc. Bạn dùng chuột bốc file đó di chuyển rồi thả vào trình duyệt hoặc click phải vào file chọn open with… rồi browser đến file chạy của trình duyệt.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.