Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of mecun125
mecun125 4 years trước

Muốn đổi hình đại diện trên facebook phải làm sao ạ? Mình tìm hoài không ra hic hic

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of Food&drink
Food&drink 4 years trước

bạn vô wall của mình, trỏ chuột vào hình avatar ở ngay đầu trang rồi click Edit profile picture là xong :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.