Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Lâm
Lâm 4 years trước

Mọi người chỉ giúp em cách format ổ C ạ vì hình như máy em bị virus. Thanks mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Naminh
Naminh 3 years trước

cài lại win đi bác

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.