Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of chidiep
chidiep 5 years trước

Mình muốn format cái usb cho hết virus với file ẩn nhưng không biết cách nào để format toàn diện. Mong được mọi người giúp đỡ. Cảm ơn cả nhà trước.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Jerry
Jerry 5 years trước

Rất đơn giản là khi bạn cấm USB vào máy tính, mở My Computer lên thì hiện danh sách các ổ đĩa trên máy trong đó có USB của bạn. Bạn chỉ việc click phải vào nó và chọn Format là ok. :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.