Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of White Rabbit
White Rabbit 4 years trước

Cho mình hỏi sau khi đã Unfriend Facebook thì làm sao để hủy Unfriend tức là để người đó làm bạn lại với mình đó ạ? Thanks mọi người

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (19 đánh giá)
Profile photo of Garoon
Garoon 4 years trước

Unfriend xong không hủy được đâu bạn. Cách duy nhất là kết bạn lại với người đó :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (14 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.