Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Min Nguyen
Min Nguyen 4 years trước

Mình đã cài IDM nhưng vô xem clipcuar youtube IDM ko tự bắt link để down. Làm cách nào để kích hoạt chức năng này của IDM đây? Cảm ơn mọi người trước nhé!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Vũ phong
Vũ phong 4 years trước

Thường thì video trên youtube là đuôi FLV . Mà trong mặc định của IDM thì không có đuôi này . bạn chỉ cần vào phần tùy chọn => các loại tệp. trong phần “tự động tải xuống các loại tệp dưới đây” bạn gõ thêm “FLV” vào . xong thoát ra vậy là đã ok rồi đó . nếu thiếu loại tệp nào thì bạn chỉ cần gõ dạng đuôi của tệp đó vào là xong . chúc bạn thành công

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.