Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Toey
Toey 4 years trước

Em mới dùng nên hơi gà mờ. Em muốn chép nhạc và hình từ vi tính vô ipad mà ko biết cách nào kết nối với vi tính. Ai biết chỉ giúp em ạ.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (38 đánh giá)
Profile photo of Ming
Ming 4 years trước

Bạn phải đồng bộ Ipad với vi tính rồi mới chép dc. Bất cứ thứ gì chép vô ipad phải qua itunes.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (20 đánh giá)
Profile photo of Kim
Kim 4 years trước

đầu tiên bạn dùng dây usb đi kèm với ipad lúc bạn mua máy nối máy với máy tính. Máy tính phải có kết nối wifi nha. Sau đó máy tính sẽ tự nhận diện ipad và cho phép bạn cài đặt Itunes. Nếu iTunes ko tự cài đặt thì bạn có thể lên mạng down iTunes về rồi cài vô máy
Trong giao diện iTunes bạn có thể làm mọi thứ: chép nhạc, hình, game, ebook… Tất cả những thứ gì chép vô Ipad đều phải quan iTunes. Bạn cũng có thể đồng bộ (Sync) ipad với máy tính để lưu trữ và sử dụng dữ liệu chung.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (18 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.