Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Geek
Geek 4 years trước

Em hay bị tag hình lung tung nhưng không thích. Hình thì cứ nằm trong profile hình và wall mà ko biết cách nào tắt đi cho người khác không thấy.. Có cách nào để xóa bỏ các hình này không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Doraemon
Doraemon 4 years trước

bạn có thể vô hình đó “Untag myself”. Nếu ko tìm dc nút này bạn có thể làm theo các bước sau: Vào timeline–> activity log–> cuối mỗi dòng có hình bị tag bạn thấy có hình cây bút nhỏ. Click vô hình đó để remove tag

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.