Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Frog
Frog 5 years trước

Mọi người giúp mình cách trị hôi chân khi đi giày với. Các sản phẩm chai xịt và thuốc bôi thường chỉ có tác dụng tạm thời. Mình muốn giải quyết hoàn toàn tình trạng này. Cảm ơn mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of nolimited
nolimited 5 years trước

Sử dụng miếng lót đế giày, giặc và phơi khô vớ, giày thật kỷ và thường xuyên, đi đến những nơi có thể tháo giày thì bạn nên tháo cả vớ thay vì mang vớ trong khi sinh hoạt

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.