Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of TheLoc
TheLoc 4 years trước

Bạn nào rành về Javascript hay jQuery cho mình hỏi cách lấy ra một phần của 1 đường dẫn(link) bất kì như thế nào?

Cụ thể mình có 1 đường dẫn thế này :

http://www.domain.com/tin-tuc/tin-noi-bat/viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-dau-tien/

Và mình muốn lấy ra 1 phần của đường dẫn đó, ví dụ mình muốn lấy ra tin-noi-bat thì phải làm thế nào? Thanks!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Bạn sử dụng split() trong jquery cho trường hợp này. Theo như điều bạn muốn thì mình có đoạn code bên dưới.

var url = "http://www.domain.com/tin-tuc/tin-noi-bat/viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-dau-tien/"
    url = url.split("/");
    alert(url[1]); //Lấy ra tin-tuc
    alert(url[2]); //Lấy ra tin-noi-bat
    alert(url[3]); //Lấy ra viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-dau-tien
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.