Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Miu Miu
Miu Miu 4 years trước

Sắp tới có dịp bắt buộc mặc áo dài mà em thấy em mặc áo dài nhìn cứ sao sao, ko nữ tính. Cho em hỏi làm sao để mặc áo dài cho đẹp ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Kem Dâu
Kem Dâu 4 years trước

áo dài muốn mặc đẹp eo phải nhỏ, ngực và mông to. Eo là khó nhất, ngực mông có thể xài hàng độn :D. Tay nhỏ thì càng đẹp nhưng nếu tay khó giảm quá thì thôi. Dùng vải màu tối, hoa nhỏ, đừng may tay bó là giấu dc chút chút

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.