Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Babycat
Babycat 4 years trước

Em muốn màn hình máy tính bật liên tục không tắt thì làm thế nào ạ? Vì máy em hay dùng để down tài liệu dung lượng lớn. Để một thời gian màn hình máy sẽ tắt và nó ko down nữa huhu. Nếu cứ ngồi canh lâu lâu chọt con chuột chắc phát điên mất. Có cách nào để nó mở màn hình liên tục không ạ? Mong mọi người giúp đỡ, em cảm ơn lắm lắm lắm!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of hoanglenh93
hoanglenh93 4 years trước

Nếu dùng windows 7 bạn làm như sau:
Vào control panel -> hardware and sound -> power options -> change when the computer sleeps.
Ở phần Put the computer to sleep:
+ Nếu dùng laptop chọn cả bên On battery và Plugged in là Never
+Nếu dùng máy bàn thì chỉ có một bên Plugged in và cũng chọn Never
SAVE CHANGES
Màn hình có tắt nhưng máy không có sleep nên vẫn hoạt động bình thường. Nếu muốn khôi phục lại thì nhớ các thông số ban đầu và làm lại như thế.
Chúc bạn thành công !

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.