Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Hồng Ngân
Hồng Ngân 5 years trước

Mình down 1file về có đuôi là .xlsx. Mình biết file này là file bảng tính nhưng không mở bằng office excel dc. giờ phải làm sao đây. File này rất quan trọng với mình

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (5 đánh giá)
Profile photo of chidiep
chidiep 5 years trước

File này là file excel 2010. Bạn dùng word 2010 sẽ đọc được hoặc dùng cách trong link này: http://zkiwi.com/642/lam-the-nao-de-word-2003-doc-duoc-word-2010-hay-2007

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.