Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Lan My
Lan My 5 years trước

Mình anti TQ vì tính chất độc hại của những món đồ dc sản xuất ở đây vì vậy mình rất muốn biết cách phân biệt hàng nào là hàng TQ. Những cách nào là chính xác và hiệu quả nhất vậy mọi người? Em cảm ơn ạ!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Việt
Việt 5 years trước

Bạn xem mã vạch nhé, các mã vạch sau là hàng TQ:

690…………….
691…………….
692…………….
693…………….
694…………….
695…

Trên iphone hiện tại có 1 app giúp nhận diện xuất xứ hàng từ mã vạch đó bạn. Tuy nhiên cách này chỉ áp dụng ở các trung tâm mua sắm lớn vì các trung tâm này yêu cầu mọi mặt hàng có mã vạch, còn với hàng chợ thì khó biết lắm.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.