Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Star_war90
Star_war90 5 years trước

Mình down phim về thấy có 1 file media player và 1 file phu đề nhưng mở file phim thì không có phụ đề. Mình phải làm sao? Thanks cả nhà trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Dang Nguyen
Dang Nguyen 5 years trước

bạn thử click chuột phải vô file media player, chọn open with jet audio hoặc media player classic (home cinema). Như vậy phần mềm tự động nhận diện file phụ đề

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.