Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Khánh
Khánh 5 years trước

Máy mình chuẩn bị đem cho người khác nên muốn reset lại toàn bộ mà không biết làm cách nào. Ai giúp mình với

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of tatthanh8x
tatthanh8x 5 years trước

Bạn chạy itune chạy restore lại là được được mà

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.