Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of DoanAnh
DoanAnh 4 years trước

Chủ đề nhạy cảm nhưng cần thiết :D. Mình nghĩ cái này rất cần cho cuộc sống vợ chồng chứ về nhìn nhau đã thấy chán thì sao mà ở với nhau cả đời được. Mọi người cho mình chút ý kiến, nếu có thì cho kinh nghiệm luôn càng tốt. Mình cảm ơn rất nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of Kim
Kim 3 years trước
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of khunglongthaman
khunglongthaman 3 years trước

tập thêm thể dục, tư tưởng thoải mái hị hị

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.