Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Chip
Chip 4 years trước

Mình muốn khi load slide trong powerpoint nó tạo ra vài tiếng động cho sinh động nhưng không biết chỉnh chỗ nào. Mong mọi người giúp đỡ. Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Phạm Nhật Tân
Phạm Nhật Tân 4 years trước

mình nghĩ nó nằm trong phần chèn âm thanh và các option. Để chèn âm thanh bạn làm như clip này rồi chỉ các option kèm theo nha:
http://www.youtube.com/watch?v=uA9osmOHcVM

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.