Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of mnifubil
mnifubil 4 years trước

Mình xài word 2010 nó cứ hiện dấu gạch chân đỏ mỗi khi đánh tiếng Việt. Nó hiện đầy cả trong văn bản nên lỡ đọc có thiếu dấu nặng cũng ko thấy rất khó chịu. Ai biết cách tắt chỉ mình với. Cảm ơn mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Rio
Rio 4 years trước

Bạn vô File–> Option –> Proofing–> tìm ở phía cuối sẽ có 2 dòng Hide errors, 1 dòng ẩn lỗi chính tả, 1 dòng ẩn lỗi ngữ pháp, check vô 2 dòng này sẽ mất dấu gạch chân đó. Sorry vì cái này viết theo trí nhớ nên ko ghi rõ dc 2 dòng đó là dòng gì :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (3 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.