Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Fhouse
Fhouse 4 years trước

Tự nhiên trang home Facebook của mình có nhiều status của các group. Không hiểu lí do vì sao mình lại ở trong các group này. Làm cách nào để thoát Group đây ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Cucumber
Cucumber 4 years trước

Bạn vô cái group bạn cần thoát. Nhìn bên tay phải, dưới cái hình đầu trang có biểu tượng tròn tròn kế chữ Notifications như hình bên dưới Điền thông tin mô tả hình vào đây

Bạn click vô cái biểu tượng tròn đó rồi click dòng cuối chữ leave group. Nó sẽ hiện thông báo là Turn off Notifications, Leave Group hoặc Cancel
Nếu bạn chỉ muốn các status của group biến mất khỏi home của bạn thì bạn chọn Turn off Notifications
Nếu bạn muốn thoát khỏi group thì chọn Leave Group, nó sẽ tự tick cho bạn 1 dòng : When leaving, prevent other members of this group from re-adding you–> tức là khi thoát group rồi, không cho phép các thành viên khác của group add bạn vô group trở lại.

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.