Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of pickking
pickking 4 years trước

Thấy nhiều người đến 50 60 t vẫn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Làm sao để trẻ lâu như họ nhỉ? Mọi người chia sẻ suy nghĩ với ạ. Đặc biệt bí quyết cho phụ nữ càng tốt :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of TheOneAndOnly
TheOneAndOnly 4 years trước

Thể dục thể thao + Sống vô tư là tốt nhất

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Secret
Secret 4 years trước

nên ăn uống khoa học (nhiều rau, giàu đạm, giảm thiểu tinh bột và đường) và tập thể dục thường xuyên. Đừng nghĩ là tập cho đẹp mà hãy nghĩ là tập để sống lâu. Cố gắng đừng bỏ tập. Mình thấy ai siêng thể dục thể thao cũng trẻ hơn tuổi hết á

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.