Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Quốc
Quốc 4 years trước

Mọi người cho em hỏi nữa là em muốn xác định cái thẻ html(div, a, p…) có tồn tại hay ko tồn tại thì làm thế nào, sử dụng jquery nhé.
Thanks cả nhà :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Chỉ cần dùng 1 đoạn jquery đơn giản thôi bạn à.

if ($('div').length) { alert('yes') }
else { alert('no') }

Đoạn jquery trên hoạt động như sau: Nếu thẻ div tồn tại thì hiện popup thông báo “yes”, còn nếu ko tồn tại thì hiện popup thông báo “no”. Bạn có thể thay thẻ div bằng class hay id của đối tượng. :D
Bạn cũng có thể thay thông báo bằng 1 lệnh khác:

if ($('div').length) { //dosomething }
else { alert(//dosomething) }
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.