Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Dang Nguyen
Dang Nguyen 4 years trước

Cho mình hỏi cách xác định người dùng vào web của mình bằng thiết bị di động như điện thoại hay ipad? ví như mình muốn chuyển hướng người dùng vào trang web dành riêng cho từng thiết bị người dùng theo ý mình. Bạn nào biết chỉ mình giúp nhé, jquery hay php… code nào cũng đc :D Thanks các pro.
Web mobile

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Bạn thử dùng đoạn code php dưới đây xem sao nhé. :D

<? if (
 stristr($ua, "Windows CE") or
 stristr($ua, "AvantGo") or
 stristr($ua,"Mazingo") or
 stristr($ua, "Mobile") or
 stristr($ua, "T68") or
 stristr($ua,"Syncalot") or
 stristr($ua, "Blazer") ) {
 $DEVICE_TYPE="MOBILE";
 }
 if (isset($DEVICE_TYPE) and $DEVICE_TYPE=="MOBILE") {
 $location='mobile/index.php';
 header ('Location: '.$location);
 exit;
 }
 ?>

Còn jquery thì bạn có thể tham khảo 1 số câu hỏi tương tự trên trang này.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.