Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Bi Tròn
Bi Tròn 4 years trước

Khi vào các trang web thì địa chỉ web sẽ được lưu lại. Vậy làm sao để xóa các địa chỉ đã được lưu ạ? Em cảm ơn trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Cellius
Cellius 4 years trước

với Firefox thì bạn vào Tools–> Options –> Privacy –> Clear recent history. Lúc này bạn có thể chọn xóa vào thời điểm nào: 2h trước, 4h trước hay tất cả… Xong bấm ok là dc.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of ltbvan0906
ltbvan0906 4 years trước

Zô lịch sử rùi xóa

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.