Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Cellius
Cellius 5 years trước

Trên máy tính của mình lưu lại tên đăng nhập của mail. Mình chỉ cần gõ chữ đầu nó sẽ sổ tên đăng nhập xuống. Mình muốn xóa nó đi phải làm sao? Thanks mọi người trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of moonlight
moonlight 5 years trước

Bạn sử dụng ccleaner là nhanh nhất, đây là phần mềm dọn rác cho máy tính mình hay dùng

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.